Search
Close this search box.
Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Juridische aandachtspunten bij de geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

In een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel een NDA genoemd, spreken twee partijen af om bepaalde informatie geheim te houden. Misschien ben je aan het onderhandelen met een potentiële zakenpartner en heb je liever niet dat deze er met jouw concept vandoor gaat. Omdat ideeën en concepten niet beschermd worden door het intellectueel eigendom, is het gebruik van een NDA in zo’n situatie verstandig. NDA’s worden dan ook veelvuldig gebruikt in de zakenwereld. De keerzijde van de medaille is dat ondernemers vaak klakkeloos NDA’s  tekenen zonder enig idee te hebben wat erin staat. In deze blog bespreken we enkele juridische aandachtspunten waar je toch even op moet letten voordat je jouw krabbel zet. 

NDA vs geheimhoudingsbeding

Alvorens we ingaan op de inhoud van een NDA is het belangrijk om eerst even het onderscheid duidelijk te krijgen tussen een geheimhoudingsbeding vs een geheimhoudingsovereenkomst. Hoewel de NDA geen vastomlijnde juridische definitie kent, doelt men veelal op een afzonderlijke overeenkomst. Een geheimhoudingsbeding, daarentegen, bevat geen separate overeenkomst maar maakt zelf deel uit van een contract. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig geheimhoudingsbedingen opgenomen in freelancer-contracten of in vaststellingsovereenkomsten. In deze blog ligt onze focus op de NDA als afzonderlijke overeenkomst zijnde.  

Eenzijdige of tweezijdige NDA?

Een geheimhoudingsovereenkomst kan in de praktijk eenzijdig of tweezijdig (‘wederkerig’) zijn. Een eenzijdige NDA ziet op de situatie dat slechts één contractspartij bepaalde vertrouwelijke informatie deelt die geheim moet worden gehouden door de wederpartij. In tegenstelling tot de eenzijdige NDA, ziet een tweezijdige NDA op de situatie dat beide contractspartijen vertrouwelijke informatie uitwisselen. Een tweezijdige NDA is natuurlijk een stuk evenwichtiger. 

Krijg je een eenzijdige NDA onder ogen? Dan raden we je vrijwel altijd aan om er een tweezijdige NDA van te maken, indien mogelijk.

Het doel van de NDA

Het is belangrijk om in een NDA duidelijk vast te leggen met welk doel de NDA wordt gesloten. Ofwel: waarom gaan jullie informatie uitwisselen? Het lijkt misschien een enigszins flauwe vraag, maar het is toch key om hier even bij stil te staan. De doelomschrijving is namelijk in grote mate bepalend voor de mate waarin partijen de vertrouwelijke informatie mogen gebruiken. Als het doel van de informatie-uitwisseling bijvoorbeeld is: “partijen overwegen samen een mobiele applicatie te ontwikkelen en willen onderzoeken of ze tot een gezamenlijke businessplan kunnen komen”, mag jij de informatie alleen voor dat doel gebruiken. Het is je dan bijvoorbeeld niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor de ontwikkeling van een soortgelijke mobiele applicatie voor jouw nieuwe opdrachtgever.

Delen van vertrouwelijke informatie

De kans is groot dat het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet strikt beperkt blijft tot de twee contractspartijen. Daarom is het belangrijk om in de NDA vast te leggen met welke derden de informatie gedeeld mag worden en onder welke voorwaarden. Zo kan het verstandig zijn om de kring van derden te beperken tot werknemers en hulppersonen die op basis van “need to know” toegang moeten krijgen tot de informatie. 

Welke informatie is vertrouwelijk?

We raden je aan om helder te definiëren wat precies als vertrouwelijke informatie moet worden aangemerkt (en wat niet). Is alles wat er gedeeld gaat worden geheim? Of alleen die informatie die als “vertrouwelijk” is aangemerkt? 

Het lijkt misschien aantrekkelijk om alle informatie als geheim te bestempelen, maar in de praktijk werkt dit vaak onnodig beperkend. Een tussenweg is om alleen die informatie als vertrouwelijk te behandelen die gemarkeerd is als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kenbaar was. 

Bij het bepalen van de reikwijdte van de NDA, is het ook belangrijk om nog even stil te staan bij mondelinge informatie. In de praktijk wordt immers veel vertrouwelijke informatie mondeling uitgewisseld, over de telefoon bijvoorbeeld. Valt dit ook onder de geheimhoudingsplicht en hoe waarborg je de geheimhouding daarvan? 

Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht

Het is gebruikelijk (en ook zeker verstandig) om enkele uitzonderingen op de geheimhoudingsclausule op te nemen. Je wilt immers de situatie voorkomen dat jij verplicht wordt om informatie geheim te houden die al (lang) niet meer geheim is. In een NDA worden daarom vaak de volgende uitzonderingen opgenomen:

  • de informatie is openbaar: informatie die in het publieke domein valt en beschikbaar is uit openbare bronnen zoals websites. 
  • de informatie waarmee de partij in kwestie al bekend was voordat de NDA werd gesloten.
  • de informatie is rechtmatig van een andere partij verkregen.

Duur van de NDA

Als het goed is kan je in de NDA ook de duur van de overeenkomst terugvinden. Ofwel: hoe lang moet informatie geheim worden gehouden? 

Een echte red flag is een bepaling waaruit voortvloeit dat de informatie voor eeuwig geheim moet worden gehouden. Een dergelijke bepaling is veelal onredelijk, extreem belemmerend en niet geschikt. Uiteraard is een te korte duur ook weer niet wenselijk. Kort gezegd, is het vaststellen van een geschikte duur voor de NDA afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Laat je hier vooral even over informeren door een jurist. 

Boete in een NDA

Oké, dus je hebt afgesproken welke informatie vertrouwelijk is, voor welke doel de informatie mag worden uitgewisseld en hoe lang de informatie geheim moet worden gehouden. 

Dan zijn we er, toch? 

In een perfecte wereld misschien wel, maar in de praktijk worden NDA’ s regelmatig geschonden en is het handig om daarom een boeteclausule achter de hand te hebben. Hoewel je juridisch gezien ook ‘gewoon’ schadevergoeding zou kunnen vorderen als jouw wederpartij zich niet aan de NDA houdt, blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger. Het is namelijk lastig om aan te tonen waaruit je schade precies bestaat. En als je jouw schade niet kan aantonen, krijg je deze ook niet vergoed. Door het opnemen van een boeteclausule maak je het jezelf een stuk makkelijker en geef je ook direct een duidelijk signaal af. Schending van de NDA blijft niet onbestraft! 

NDA laten opstellen door onze juristen

Wil je jouw NDA laten opstellen door onze juristen? Neem dan eens contact met ons op en vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).