Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

IE-inbreuk: “Help, ik heb een ‘onthoudingsverklaring’ ontvangen!

Bij een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendom of een schending van de licentieovereenkomst, begint het ‘gevecht’ met het versturen van een sommatiebrief, waarin de rechthebbende (bijvoorbeeld de webdesigner van jouw mooie website) stelt dat je inbreuk hebt gemaakt, dat die inbreuk moet stoppen en dat je een schadevergoeding moet betalen. In sommige gevallen wordt er ook meteen een onthoudingsverklaring in de bijlage van de e-mail toegevoegd met het verzoek deze ondertekend terug te sturen. Wat is wijsheid? Direct ondertekenen en terugmailen, of niet? In deze blog lees je meer.


Wat is een onthoudingsverklaring?

In ons Burgerlijk Wetboek (BW) is geen expliciete wettelijke regeling aanwezig die ziet op de onthoudingsverklaring. De onthoudingsverklaring kan beschouwd worden als een eenzijdige verklaring waarin de inbreukmaker verklaart de inbreuk te staken (bijvoorbeeld door de foto van zijn website af te halen), en belooft dit in toekomst niet meer te zullen doen. Veelal worden er in de verklaring nog wat andere voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld omtrent het betalen van de reeds gemaakte juridische kosten. Dit alles wordt niet zelden nog eens op scherp gesteld door het opnemen van een boetebeding. Let wel, de hoogte van de boete kan door een rechter worden gematigd indien deze, in de gegeven omstandigheden, niet billijk wordt gevonden.

De onthoudingsverklaring wordt met een sommatie meegezonden, met als doel om de inbreuk op het intellectuele eigendom zo snel (en goedkoop) mogelijk te staken en eventueel een bedrag aan schadevergoeding te eisen. Voor de rechthebbende is dit natuurlijk een efficiënte en goedkope oplossing: zonder een vervelende gerechtelijke procedure te hoeven starten ‘behaalt hij zijn recht’.


Onthoudingsverklaring ondertekenen of niet?

Vaak is de sommatiebrief en / of onthoudingsverklaring in een nogal dwingende toon opgesteld. Niet voor niets worden dit soort brieven ook wel gekscherend ‘blafbrieven’ genoemd.

Tip van een jurist: ga alsjeblieft niet in een blinde vlaag van paniek de verklaring ondertekenen, allerlei mailtjes sturen met excuses, onderhandelingen, woede uitbarstingen of dergelijke. Maar wacht ook niet te lang! Je wilt natuurlijk niet dat het bedrag aan schadevergoeding nog hoger wordt.


Het is uiteraard heel vervelend dat iemand je beticht van een auteursrechtinbreuk maar dit betekent nog niet dat..

Er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk. Dat je een onthoudingsverklaring hebt ontvangen betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk inbreuk hebt gemaakt. Vanuit een “niet geschoten is altijd mis” instelling, worden relatief vaak brieven gestuurd om de concurrent dwars te zitten zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk. Voorbeeld: het gebruik van een handelsnaam die veel lijkt op die van een ander bedrijf, is nog niet voldoende voor het bestaan van een inbreuk. Je maakt pas inbreuk indien er verwarring kan ontstaan tussen beide bedrijven, en er een bijkomende omstandigheid is die het gebruik van de handelsnaam ‘onrechtmatig maakt’.

De omvang van de claim terecht is. Alhoewel het geen verplichting is, wordt er in veel gevallen ook om een vergoeding van de geleden schade gevraagd en van de reeds gemaakte advocatenkosten. Niet zelden zijn deze bedragen exorbitant hoog. Het kan heel goed voorkomen dat de gestelde hoogte van de schadevergoeding in een procedure niet in stand blijft. Als uitgangspunt geldt immers dat je slechts die schade vergoed krijgt die je ook daadwerkelijk hebt geleden.


Beticht van inbreuk? Schakel een jurist in

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: ga alsjeblieft niet zelf onderhandelen, maar schakel eerst een jurist in die de sommatiebrief en / of onthoudingsverklaring voor jou kan checken. Wanneer je al akkoord hebt gegeven, is het een stuk moeilijker om nog ‘jouw recht’ te behalen.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).