Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Hoe moet je algemene voorwaarden gebruiken?

Je hebt als ondernemer geïnvesteerd in een jurist om jouw Algemene Voorwaarden te laten opstellen, of misschien heb je ze helemaal zelf opgesteld (overigens niet aan te raden, waarom lees je hier). Je klopt jezelf op de schouder omdat jij wel het belang van Algemene Voorwaarden begrijpt en dit maar goed hebt geregeld! Veel ondernemers denken dat ze nu achterover kunnen leunen, want ‘ik heb Algemene Voorwaarden, dus ik ben safe, niet?’

Misschien wel de meest voorkomende fout bij het gebruik van Algemene Voorwaarden, is dat ze niet op de juiste manier van toepassing worden verklaard en er geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming is geboden aan de wederpartij. Daarnaast dient dit alles in principe te gebeuren voor of op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden meesturen bij de factuur, is te laat. Het feit dat je Algemene Voorwaarden hanteert, is dus niet voldoende. Wat moet er nu wel gebeuren?


De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden: aanbod & aanvaarding

Overeenkomsten komen volgens artikel 6:217 van ons Burgerlijk Wetboek tot stand door middel van een aanbod en de aanvaarding daarvan. De fietsenmaker biedt een tweedehands fiets te koop aan en een voorbijganger koopt de fiets: er is sprake van een overeenkomst. Voor Algemene Voorwaarden geldt precies hetzelfde regime van aanbod en aanvaarding. Oftewel, om Algemene Voorwaarden onderdeel te laten zijn van de overeenkomst, dienen de Algemene Voorwaarden aangeboden te worden door de gebruiker en door de wederpartij aanvaard te worden. Dit betekent dat je als ondernemer moet aangeven dat jij jouw Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaart. Komt de overeenkomst geheel digitaal tot stand, dan zou je dus in een e-mail waarin je de offerte verstuurd en onderaan deze offerte het volgende kunnen neerzetten:

Op deze offerte zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (…)

Jouw Algemene Voorwaarden dienen nu aanvaard te worden door de wederpartij. Dit kan door een clausule op te nemen waarin staat dat jouw wederpartij door middel van een handtekening de voorwaarden aanvaardt, maar aanvaarding van Algemene Voorwaarden kan ook stilzwijgend gebeuren. Ter voorkoming van bewijsproblemen is het natuurlijk altijd aan te raden om jouw voorwaarden van toepassing te verklaren middels een handtekening van de wederpartij.

Let op: het maakt in principe niet uit of de wederpartij daadwerkelijk jouw Algemene Voorwaarden heeft gelezen!


De informatieplicht

Aanvaarding van Algemene Voorwaarden wordt snel aangenomen, maar heeft weinig betekenis als jij de wederpartij van jouw voorwaarden geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming hebt geboden, de zogenaamde informatieplicht. Doe je dit niet op de juiste manier, dan heeft een consument of kleine onderneming (eenmanszaak of vof) de mogelijkheid om jouw Algemene Voorwaarden te vernietigen. Veel ondernemers gaan de mist in bij het voldoen aan hun informatieplicht. In zijn algemeenheid geldt het volgende:

 • Fysiek overhandigen van de voorwaarden. Via post of in persoon waarbij de voorwaarden worden ondertekend op papier.
 • Als de overeenkomst geheel tot stand komt via het internet (bijvoorbeeld webshops) mogen de voorwaarden via e-mail (altijd in een pdf bestand) worden verstuurd of op de website worden geplaatst. De voorwaarden dienen gemakkelijk vindbaar te zijn, opgeslagen en uitgeprint te kunnen worden. Vermeld daarbij altijd dat je de voorwaarden op verzoek kunt toesturen. Verstuur je de voorwaarden via e-mail bij jouw offerte? Geef dan aan in de mail dat ze te vinden zijn in de bijlage.
 • Als de overeenkomst niet via het internet tot stand komt, kan je vragen of de wederpartij ermee akkoord gaat dat de voorwaarden via e-mail (altijd als pdf bestand) worden opgestuurd.
 • Ben je een dienstverlener en ben je geen:
 • financiële dienstverlener
 • elektronische-communicatiedienst
 • dienstverlener op het gebied van vervoer
 • uitzendbureau
 • dienstverlener in de gezondheidszorg
 • audiovisuele dienstverlener (met inbegrip van radio-omroepen)
 • casino of loterij
 • openbare instantie
 • sociale dienstverlener
 • beveiliger
 • notaris of deurwaarder


Dan heb je, naast de hierboven genoemde situaties die op jou van toepassing kunnen zijn, de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden als volgt ‘ter hand te stellen’ en zo aan je informatieplicht te voldoen:

 • door de Algemene Voorwaarden op eigen initiatief te verstrekken;
 • deze ter inzage te leggen op de plaats waar de dienst wordt verricht of
  de overeenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld in een winkel) en deze
  plek moet gemakkelijk toegankelijk zijn;
 • de Algemene Voorwaarden ter beschikking te stellen door te verwijzen
  naar een webadres (de voorwaarden dienen wel duidelijk en
  nadrukkelijk op de website te worden vermeld)
 • door het opnemen van de Algemene Voorwaarden in alle door de
  dienstverrichter aan de klant verstrekte documenten waarin de diensten in detail worden beschreven.

‣Is terhandstelling via bovenstaande opties redelijkerwijs niet mogelijk? Dan kan je ermee volstaan mee te delen dat op de overeenkomst jouw Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat deze bij de Kamer van Koophandel of een griffie van een rechtbank ter inzage liggen en op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden. Het zal in de regel niet het geval zijn dat terhandstelling van jouw voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is.


Checklist gebruik algemene voorwaarden

 • Geef aan dat je jouw Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart.
 • Voldoe aan je informatieplicht.
 • Doe dit op tijd, dus altijd voor of op het moment van contractsluiting!


Opstellen algemene voorwaarden

Wil je algemene voorwaarden gebruiken die niet alleen juridisch kloppen, maar ook nog een beetje lekker lezen (of zelfs leuk zijn!)? Neem dan gerust contact met ons op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).