Ex-werknemer weigert het beheer & wachtwoord van Facebookpagina over te dragen

Als onderneming tel je eigenlijk niet meer mee zonder social media. Veel bedrijven zijn dan ook op diverse platformen actief (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e.d.) en investeren regelmatig in het optimaliseren van hun bedrijfspagina’s. Sporadisch wordt een dergelijke bedrijfspagina (bijvoorbeeld een Facebookpagina) aangemaakt door een goedgezinde werknemer die tevens het beheer op zich neemt. Helaas lopen zelfs de beste relaties stuk en resteert de vraag: wat is nou juridisch gezien “juist” indien jouw ex-werknemer weigert het beheer / inlogcodes van het account af te geven? In andere woorden: van wie is de pagina nou eigenlijk? In deze blog geven onze juristen jou een beknopt antwoord.

Wie is de “eigenaar” van de bedrijfspagina?


Alhoewel je vanuit een juridisch oogpunt geen eigenaar kan zijn van een Facebookpagina, kan je wel als beheerder door het leven gaan. Als beheerder van een Facebookpagina heb je het (alleen)recht om wijzigingen van de inhoud van de pagina door te voeren. Zo mag je bijvoorbeeld de omslagfoto veranderen, berichten plaatsen, op mensen reageren, et cetera. Als uitgangspunt geldt dat de persoon die een pagina aanmaakt, in beginsel aanspraak kan maken op het beheer van die pagina (hij/zij is dus de “eigenaar”). Zo kwam de rechter in dit arrest bijvoorbeeld tot de verrassende conclusie dat de vrijwilliger – die op eigen initiatief – een facebook groep was begonnen, deze niet hoefde over te dragen. Dit zou dus betekenen dat jouw ex-werknemer helemaal vrij spel heeft wat de bedrijfspagina betreft. Gelukkig heeft de rechter hier een stokje voor gestoken. In de situatie dat jouw ex-werknemer (maar ook ex-vrijwilliger bijvoorbeeld) de pagina heeft aangemaakt in opdracht van een ander (jou) of wanneer hij geacht moet worden de pagina te hebben overgedragen (aan jou) ben jij de “eigenaar” van de pagina. Hierbij kan het relevant zijn dat jouw ex-werknemer de Facebookpagina tijdens diensttijd heeft gemaakt, logo en naam van jouw bedrijf heeft gebruikt, voornamelijk posts heeft gepubliceerd omtrent werkgerelateerde aangelegenheden, e.d.


Hoe vorder ik afgifte van de inloggegevens?

Goed, je bent tot de geruststellende conclusie gekomen dat jouw werknemer het beheer van de pagina (inclusief inloggegevens) aan jou moet overdragen. Helaas weigert jouw ex-werknemer iedere medewerking en zit je zo alsnog met de handen in het haar. De volgende stappen zijn er om je op weg te helpen:

  • Vraag het eerst nog een keer “vriendelijk”. Doe dit wel via de e-mail (of via post) om bewijsproblemen te voorkomen. Geef duidelijk aan dat het beheer van de Facebookpagina bij jou ligt en dat je eist dat het beheer en de inloggegevens binnen – bijvoorbeeld – 14 dagen aan jou dienen te worden overgedragen.
  • Werkt jouw ex-werknemer nog steeds niet mee, dan raden we je aan een jurist in de hand te nemen die een (aangetekende) sommatiebrief verstuurt.
  • Indien ook de sommatiebrief geen verandering teweeg brengt, is de gang naar de rechter de volgende stap. Bij de rechter kan je bijvoorbeeld de afgifte van inloggegevens / overdracht beheer vorderen met een eventuele dwangsom als stok achter de deur.

LET WEL: dat jij beheerder wordt van de Facebookpagina betekent nog niet dat jou ook het auteursrecht toekomt op de content van de pagina. Alhoewel er tijdens het dienstverband waarschijnlijk sprake is geweest van een werkgeversauteursrecht, is dat niet automatisch het geval voor content geplaatst na beëindiging van het dienstverband.


Zorg voor minimaal 2 admins

Conflicten over het “eigendom” van bedrijfspagina’s op social media komen helaas vaker voor dan men denkt. We raden het alle ondernemers dan ook aan om hier concrete afspraken over te maken (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst). Daarnaast is het natuurlijk altijd verstandig om – in ieder geval – 2 admins (beheerders) aan te stellen. Maar dat spreekt hopelijk voor zich.

Meer hulp nodig?

Boek dan nu nog een online adviesgesprek. Je krijg daarmee 1 uur de tijd om, online of telefonisch, al jouw vragen, twijfels en opmerkingen met een jurist te delen. Wel zo fijn, die peace of mind.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?