Search
Close this search box.
Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Mobiele applicatie (app) ontwikkelen: hoe zit dat nou juridisch?

Gedurende een drie uur durende brainstormsessie ervaar je voor het eerst in je leven een “aha-erlebnis”. Je hebt een werkelijk briljant idee voor een app (“mobiele applicatie”) ontdekt, en wil liever vandaag dan morgen jouw idee in de App Store terugzien. Je bent zelf geen codeer-talent maar je hebt gelukkig al een developer op het oog die met de nieuwste software jouw app wilt gaan ontwikkelen. Maar hoe pak je dit nou eigenlijk aan.. juridisch gezien dan? In deze blog geven we je alvast enkele handvatten zodat je in ieder geval met een enigszins gerust hart aan het avontuur kan beginnen.


1: Geheimhoudingsverklaring (“NDA”) voor app

Het idee voor jouw app heb je inmiddels al in detail op papier gezet. Je bent toe aan de volgende stap en stuurt een e-mail rond aan alle betrokken partijen (i.e. de developer, een grafische designer, een investeerder, etc.) met het voorstel om eens rond de tafel te gaan zitten en het een en ander door te spreken. Om er zeker van te zijn dat een betrokken partij er niet vervolgens met jouw concept van doorgaat (het gebeurt helaas maar al te vaak) is het soms geen overbodige luxe om – alvorens je in jouw enthousiasme met de hele wereld jouw idee deelt – de betrokken partijen een zogeheten “Geheimhoudingsverklaring” (i.e. NDA) te laten ondertekenen.

Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat grotere investeerders vaak niet zo zitten te wachten op een NDA en – alvast onze excuses voor de teleurstelling – een idee an sich voor een app vaak geen eens zo heel veel waarde heeft (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Per slot van rekening hebben mensen nou eenmaal vaak dezelfde ideeën.

Ga eens eerlijk bij jezelf na: in hoeverre is jouw idee nou echt ‘origineel’? Of is jouw idee toch eerder een variant op een reeds bestaand idee? Luidt het antwoord bevestigend op de laatste vraag? Geen paniek, dit hoeft helemaal niet het einde van jouw app-avontuur te betekenen. Of jouw app een succes wordt of niet, heeft immers vaak veel meer te doen met de uitwerking en marketing van de app, dan met het idee zelf. En die concrete uitwerking.. die is gelukkig wel goed te beschermen!


2: Regel het intellectuele eigendom van de app

Je hebt besloten om een app-ontwikkelaar in te schakelen die het coderen op zich neemt. Je maakt je niet zo’n zorgen over de vraag bij wie het intellectuele eigendom op de app rust. Immers, je betaalt de developer goed geld dus dan zou het wel erg vreemd zijn als het eigendom van de app niet bij jou komt te liggen, toch? Zoals we al eens eerder in een blog hebben besproken, is de juridische realiteit helaas anders. De Auteurswet die wij in Nederland kennen is hierover duidelijk: de partij die de daadwerkelijke ontwikkeling verricht (de ZZP’er die voor jou de code schrijft), is eigenaar van de rechten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Als opdrachtgever verkrijg je in beginsel dus slechts het recht om de software te gebruiken (een licentie). Indien de software niet lekker loopt of je toch net iets anders wil, ben je voor deze aanpassingen afhankelijk van de goede wil van de opdrachtnemer. Niet een ideale situatie natuurlijk.

De wetgever heeft echter de mogelijkheid opengelaten dat partijen een regeling afspreken die af wijkt van dit uitgangspunt. Het is dan ook van belang dat je contractueel afspreekt dat jij, als opdrachtgever, alle auteursrechten krijgt op het geleverde. Hiermee wordt het eigendom als het ware overgedragen op jou. Indien het niet een ZZP’er betreft maar een werknemer die voor jou -als werkgever- software ontwikkeld, heeft de wetgever een andere regeling geschikt geacht welke in deze blog onbesproken blijft.

Let wel, er is pas sprake van een auteursrechtelijke beschermde werk, indien de app een “eigen oorspronkelijke karakter” heeft en de “persoonlijke stempel” van de maker draagt. Zo mag de app dus niet ontleend zijn aan een ander werk en moet de app het resultaat zijn van de eigen creatieve inbreng van de maker.

Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat jouw app door meerdere developers wordt ontwikkeld. Indien iedere developer daarbij zijn creatieve ei heeft kwijt gekund, komt iedere developer ook een bescherming van zijn auteursrecht toe op het door hem / haar ontwikkelde deel van de mobiele applicatie.

Conclusie: maak goede afspraken – vooraf – en leg deze schriftelijk vast. Het liefst uiteraard met de hulp van een specialist. Bekijk anders even onze checklist voor de website overeenkomst ter inspiratie.

3: Registreer jouw app als merk

Het is aan te raden om ook de naam en de vormgeving van de app te beschermen, door deze als merk te registreren. Let wel, dit heeft alleen nut indien zowel de naam als de vormgeving van jouw app een onderscheidend vermogen hebben. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het merk in zijn geheel moet worden bekijken. De focus ligt dus op de totaalindruk die een merk bij het relevante publiek (i.e. de gebruikers van jouw app) achterlaat. Het is in ieder geval zo dat, indien de naam van jouw app uitsluitend uit beschrijvende aanduidingen bestaat, je deze niet als merk zal kunnen registreren. Een voorbeeld: als jij een app ontwikkelt voor het versturen van berichtjes en je deze de naam “chat-app” geeft, zal deze naam niet als merk beschermd kunnen worden.

Let op: waar het auteursrecht automatisch ontstaat, is er voor de verkrijging van een merkrecht wel een actieve handeling vereist. Je zal het merk moeten deponeren bij de bevoegde instantie. Pas op het moment dat het depot wordt ingeschreven, ontstaat het merkrecht. Het inschrijven van een merk is dikwijls een lastige bezigheid en je dient er rekening mee te houden dat jouw inschrijving geweigerd kan worden indien deze niet aan alle voorwaarden voldoet. Laat je dan ook altijd adviseren door een specialist.

4: Registreer jouw app als model

Ook het modellenrecht kan jouw belangen beschermen. Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel. De louter technische aspecten van jouw app worden hiermee dus niet direct beschermd. Enfin, het uiterlijk van jouw app (bijv. de GUI) kan in beginsel dus worden beschermd door het modellenrecht en dat is natuurlijk goed nieuws. Voor een modelbescherming is echter wel vereist dat dit uiterlijk “nieuw” is en het een “eigen karakter” heeft. Het is aan te bevelen om het model van jouw app z.s.m. te deponeren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Heb je zonder dit depot dan geen enkele bescherming onder het modellenrecht? Neen (gelukkig maar!), op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening geniet een model de eerste drie jaren na publicatie – ook ongeregistreerd – Europese modelbescherming. Ook zonder registratie van het model, geniet je dus bescherming door deze verordening. Deze bescherming is echter wel een stuk minder ruim dan de bescherming die je toe zou komen indien je jouw model wel deponeert bij het BOIP. Laat je dan ook altijd adviseren door een specialist.

5: Vergeet de AVG niet

Je ontkomt er helaas niet aan. Op het moment dat jij besluit een app te bouwen zal je rekening moeten gaan houden met de relevante privacy regels. In het bijzonder, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Gegevens van de gebruikers van jouw app (zoals namen, ip-adressen, locaties, etc.) mag je dus alleen verwerken indien je hierbij de relevant privacy regels in acht neemt. Zo moet je in ieder geval jouw gebruikers informeren over wat je nou eigenlijk met hun gegevens doet (informatieplicht) en zal je in de regel niet meer gegevens mogen verwerken dan noodzakelijk is (dataminimalisatie). Je zal er tevens zeker van moeten zijn dat je alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen hebt getroffen om de bescherming van de persoonsgegevens die jij verwerkt te garanderen. Denk hierbij in ieder geval aan de versleuteling van privacy gevoelige gegevens.

Privacy is een complex – en relatief nieuw – rechtsgebied. Laat je dan ook altijd adviseren door een specialist.


6: Terms of use (Algemene Voorwaarden) opstellen voor jouw app

Last but not least, je hebt natuurlijk een set Algemene Voorwaarden nodig. In jouw voorwaarden kan je een veelheid aan onderwerpen regelen, maar deze dienen natuurlijk primair om jouw aansprakelijkheden en risico’s als ondernemer te beperken. Beschouw jouw Voorwaarden als een set “spelregels” waar de gebruiker zich aan dient te houden indien hij gebruik wenst te maken van jouw app. Vergeet daarbij vooral niet om jouw “terms of use” correct van toepassing te verklaren op de overeenkomst tussen jou en de gebruiker van de app. Je kunt dit doen door middel van een pop-up schermpje waar je de gebruiker de gelegenheid geeft om een “Ik ga akkoord” vakje aan te vinken en je hem tegelijkertijd de mogelijkheid aanbiedt om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).