Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Een bemiddelingsbureau starten?

De termen zzp’er, freelancer of zelfstandige zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo werken ook in de ICT-branche veel software developers op projectbasis, en dus niet als vaste werknemer – in loondienst – bij een bedrijf. De magie van het internet heeft er bovendien voor gezorgd dat veel freelancers ook “over de grens” projecten kunnen aannemen. In de praktijk vinden freelancers en opdrachtgevers elkaar dikwijls met de hulp van een intermediair. Er ontstaat zodoende een driehoeksrelatie: zzp’er, eindopdrachtgever en de intermediar. Deze driehoeksrelatie kan op verschillende manieren worden vormgegeven en zo zijn er in de praktijk diverse modellen ontstaan. Elk model heeft zijn eigen juridische eigenaardigheden. Wij zien echter vaak dat intermediars niet precies weten welk model ze gebruiken en wat voor overeenkomsten en andere juridische zaken hiervoor moeten worden geregeld. In het licht van de Wet DBA, fictieve dienstbetrekkingen, aansprakelijkheden en andere juridische risico’s is dit toch echt geen overbodige luxe. Voordat je als intermediar aan de slag gaat en een bemiddelingsbureau kunt starten, zul je dus eerst moeten begrijpen welk(e) model(len) je nou eigenlijk gaat gebruiken: bemiddeling, tussenkomst, detachering, uitzending? De grootste verwarring lijkt vooralsnog te bestaan tussen (juridische) tussenkomst en bemiddeling. In deze blog leggen wij je uit wat precies het verschil is tussen deze twee modellen en op welke juridische aspecten je moet letten.

Bemiddeling of tussenkomst? Het verschil

 

We verklappen het alvast vooraf: nee, je bent geen echte bemiddelaar wanneer je gewoon zelf met de zzp’er een overeenkomst van opdracht afsluit, deze uitbetaald en je de eindopdrachtgever vervolgens rechtstreeks factureert. Als bemiddelaar is het immers je doel om een overeenkomst tot stand te doen laten komen tussen twee partijen (de zzp’er en opdrachtgever). Je bent zelf geen partij bij deze overeenkomst. Duizelt het je al? No worries, we leggen het verschil tussen tussenkomst en bemiddeling hieronder stap voor stap uit.


Een bemiddelingsbureau starten

 

Wanneer je als bemiddelaar optreedt tussen de freelancer en de eindopdrachtgever, is jouw functie “slechts” het tot stand laten komen van een overeenkomst tussen de freelancer en de eindopdrachtgever. Tussen de freelancer en de eindopdrachtgever wordt dus een rechtstreekse overeenkomst gesloten. Alhoewel je wel een schriftelijke bemiddelingsovereenkomst aan jouw freelancer kunt voorleggen (en dit ook zeker verstandig kan zijn), ziet de bemiddelingsovereenkomst slechts op het tot stand laten komen van een overeenkomst van opdracht tussen de freelancer en een derde partij (de eindopdrachtgever). Je gaat aldus niet zelf met de freelancer een “werkrelatie” aan. De freelancer verplicht zich slechts tegenover de eindopdrachtgever om arbeid te verrichten; niet tegenover jou als intermediair. De bemiddelingsovereenkomst zegt dan ook niets over de rechtsverhouding tussen de freelancer en de eindopdrachtgever. Dit is een juridische relatie waar jij geen deel van uitmaakt. Jouw taak stopt bij het bemiddelen.


(Juridische) tussenkomst

 

Bij tussenkomst ben je als intermediar zelf de opdrachtgever van de freelancer (je sluit met deze een overeenkomst van opdracht). Tegelijkertijd sluit je als intermediar ook met de eindopdrachtgever (het bedrijf dat de diensten van de freelancer nodig heeft) een overeenkomst van opdracht. Als intermediar ben je dus de opdrachtnemer van de eindopdrachtgever. Juridische tussenkomst is dus eigenlijk gewoon een situatie van onderaanneming.

Alhoewel de freelancer in feite werkt voor de eindopdrachtgever, heeft deze geen directe juridische relatie met de freelancer. Als intermediar fungeer je dus als schakel tussen de freelancer en de eindopdrachtgever. De zzp’er factureert jou als intermediar voor de door zijn/haar geleverde diensten. Vervolgens factureer jij de eindopdrachtgever voor de door jou geleverde diensten (in werkelijkheid door de freelancer geleverd natuurlijk + een toeslag).

Omdat je als intermediar zelf de opdracht aangaat met de eindopdrachtgever en je dus ook de rechten en plichten uit deze overeenkomst draagt als opdrachtnemer, maar ondertussen afhankelijk bent van de freelancer voor de feitelijke uitvoering van het werk, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Wat ga je doen als de eindopdrachtgever niet blij is met het werk (feitelijk uitgevoerd door de freelancer maar als opdrachtnemer ben jij gewoon verantwoordelijk) en niet wil betalen, maar de zzp’er jou wel gewoon factureert voor de geleverde diensten?
  • Wat als de freelancer meer uren werkt dan oorspronkelijk overeengekomen en deze aan jou wilt factureren, maar de eindopdrachtgever hier niets van wilt weten?
  • Hoe zorg je ervoor dat de freelancer de vertrouwelijke informatie die hij/zij over de eindopdrachtgever verkrijgt, geheim houd?


Voorkomen fictieve dienstbetrekking tussen intermediair en zzp’er

 

Als je hebt besloten om als intermediair aan de slag te gaan, heb je vast al wel gehoord van termen als “schijnzelfstandigheid” of “fictieve dienstbetrekking”. Als intermediar wil je voorkomen dat er sprake is van een (echte of fictieve) dienstbetrekking, omdat je anders loonheffingen dient in te houden (en nog aan een boel andere voorwaarden dient te voldoen). Als intermediar loop je vooral risico op naheffingen (oeps, er was toch wel sprake van een fictieve dienstbetrekking) indien je werkt via het tussenkomstmodel. Je wilt er dus zeker van zijn dat de freelancer daadwerkelijk als ondernemer wordt beschouwd door de belastingdienst. Om een dienstbetrekking te voorkomen tussen jou en de zzp’er, zul je je aan een aantal spelregels moeten houden. Het is verstandig om deze ook in de overeenkomst met de zzp’er vast te leggen.

Sparren met een jurist?

 

Iedereen kan een bemiddelingsbureau starten, maar er zijn maar een paar ondernemers die het ook daadwerkelijk lukt om hun bureau tot een succes te maken. Natuurlijk wil jij bij die ‘paar’ horen, toch? Daarvoor is het in ieder geval essentieel dat jij jouw bemiddelingsbureau van een stevig juridisch fundament voorziet.

Ben je voornemens een bemiddelingsbureau te starten en wil jij eens sparren met een jurist over de juridische kant van het verhaal? Neem dan gerust contact op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).