Aansprakelijkheid webdesigner

Ben ik als webdesigner aansprakelijk voor de content op de website van mijn klant?

Vorige week kregen we bericht van een bezorgde webdesigner. In opdracht van een klant (een modebedrijf) had ze een mooie website gebouwd waarbij ze -omwille van het design- enkele modefoto’s had gebruikt die haar door de klant waren aangeleverd. De klant had haar bij de aanlevering van deze foto’s verzekerd dat ze deze ‘zonder enige problemen’ kon gebruiken. Enkele weken na oplevering van de website krijgt de webdesigner een verontrustende e-mail. Blijkbaar waren de modefoto’s toch niet zo onschuldig en het modebedrijf werd aangesproken wegens inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Het modebedrijf probeerde vervolgens de aansprakelijkheid, als het ware, door te schuiven naar de webdesigner door de door haar geleden schade op de websitebouwer te verhalen. Want: deze heeft toch de foto’s in het website-ontwerp opgenomen?


Wie is aansprakelijk voor de content op een website?

Laten we vooropstellen dat de ‘openbaarmaker’ van een foto de verantwoordelijkheid draagt voor deze openbaarmaking. Logischerwijze is het ook diezelfde openbaarmaker die door de maker van een werk (de fotograaf) kan worden aangesproken voor de geleden schade door deze onrechtmatige openbaarmaking. Wie is nu de openbaarmaker in dit verhaal? Dat is in beginsel gewoon de ‘eigenaar’ (exploitant) van de website: in dit geval het modebedrijf. Door zonder toestemming van de fotograaf deze modefoto’s op haar website te (laten) plaatsen, maakt het modebedrijf inbreuk op het auteursrecht van deze fotograaf. Dat het modebedrijf zich ‘van geen kwaad bewust was’ en wellicht geen idee had dat de foto’s auteursrechtelijke beschermingen genoten, doet hier trouwens niets aan af. Verder is het ook niet van belang of de foto’s gemaakt zijn door een amateur of een beroepsfotograaf.


Schadevergoeding verhalen op webdesigner

Goed, dat het modebedrijf mag worden aangesproken door de fotograaf ligt vrij voor de hand. Maar mag het modebedrijf haar geleden schade (ze moet immers een fikse schadevergoeding betalen aan de fotograaf) op de websitebouwer verhalen? Omdat het modebedrijf hier zelfstandig de foto’s heeft aangeleverd en daarbij de websitebouwer ook nog eens op het hart drukte dat deze de foto’s zonder enige problemen kon gebruiken, lijkt me een ‘verhaal actie’ vrijwel kansloos. Dit was wellicht anders geweest indien de webdesigner zelf een paar fotootjes van het internet had geplukt en/of het modebedrijf een relevante vrijwaringsclausule had bedongen.

Juridisch pakket webdesigners

Hoe voorkom je nou dat je als webdesigner aansprakelijk wordt gesteld voor content op de website van jouw klant? Simpel: zorg er als webdesigner altijd voor dat je in jouw Algemene Voorwaarden een vrijwaringsclausule opneemt waarin je duidelijk maakt dat jouw klant verantwoordelijk is voor al hetgeen deze aanlevert (foto’s, teksten, etcetera.).

Nog niets geregeld? Vraag dan nu het juridisch pakket aan voor webdesigners.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?