Beëindiging van de overeenkomst: hoe doe je dat?

Het gebeurt wel eens dat het gewoon niet (meer) botert tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. De beëindiging van de overeenkomst: kan dat eigenlijk zomaar? Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht is in de wet geregeld, maar soms mag je daar van afwijken. Hoe dat precies zit, leggen we in deze blog aan je uit. Wil je weten of je een vergoeding mag vragen wanneer jouw klant de overeenkomst opzegt? Lees dan even deze blog

Beëindiging overeenkomst door opdrachtgever (klant): opdrachtgever is consument

Er gelden andere regels bij het opzeggen van een overeenkomst van opdracht wanneer de opdrachtnemer een consument is. Een consument mag volgens de wet te allen tijde (altijd dus!) de overeenkomst van opdracht opzeggen. Daar mag je niet van afwijken als opdrachtnemer. Geef je bijvoorbeeld een cursus beeldhouwen die drie maanden lang duurt? Dan mag de consument de overeenkomst gewoon opzeggen. Ook als de cursus nog niet is aangevangen. Of de cursus juist al twee maanden bezig is. Staat er in de algemene voorwaarden iets anders? Dan is dit niet geldig. 

Als opdrachtnemer heb je volgens de wet wel recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling daarvan kan je rekening houden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. 

Beëindiging overeenkomst door opdrachtgever (klant): opdrachtgever is geen consument

Zoals we hierboven al even hebben kunnen lezen, mag de opdrachtgever volgens de wet te allen tijde de overeenkomst van opdracht afzeggen. Daar mag je van afwijken wanneer de opdrachtgever geen consument is (goed nieuws!). In veel algemene voorwaarden of in de overeenkomst van opdracht zelf is een bepaling opgenomen over de beëindiging van de overeenkomst. Een slimme opdrachtnemer neemt dan ook in zijn algemene voorwaarden of opdrachtovereenkomst op dat de opdrachtgever niet zomaar de overeenkomst kan beëindigen. Of in ieder geval niet gratis.  

Beëindiging overeenkomst door opdrachtnemer

Voor een opdrachtnemer is het wat lastiger om onder een overeenkomst van opdracht uit te komen. In de wet is geregeld dat de opdrachtnemer behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts kan opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Wat die gewichtige redenen dan precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Van geval tot geval zou dat bekeken moeten worden. In artikel 7:402 BW lezen we dat een gewichtige reden in ieder geval aanwezig is wanneer de opdrachtgever aanwijzingen geeft en de opdrachtnemer zich op redelijke gronden niet bereid ziet deze op te volgen. Denk maar aan de situatie waarin een opdrachtgever vraagt aan de opdrachtnemer om de wet bewust te overtreden. Onder een “gewichtige reden” verstaan we ook de situatie dat de opdrachtnemer op goede grond het vertrouwen in de opdrachtgever heeft verloren. 

Kan de opdrachtnemer van de wettelijke regeling afwijken? Dat kan! Van de wettelijke regeling over het beëindigen van de overeenkomst door de opdrachtnemer, mag worden afgeweken. Opdrachtnemers doen er daarom verstandig aan om in hun algemene voorwaarden of overeenkomst van opdracht duidelijk aan te geven wanneer zij mogen opzeggen, en onder welke voorwaarden. 

Meer hulp nodig?

Boek dan nu nog een adviesgesprek. Je krijgt daarmee 1 uur de tijd om, online of telefonisch, al jouw vragen, twijfels en opmerkingen met een jurist te delen. Wel zo fijn, die peace of mind.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?