Battle of forms

Deze week gaan we het hebben over Battle of forms van Algemene Voorwaarden. Je weet inmiddels waarom het zo belangrijk is om Algemene Voorwaarden te hanteren als ondernemer en hebt geleerd hoe je op de juiste manier jouw voorwaarden van toepassing verklaart. Maar wat nou, als twee ondernemers hun Algemene Voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing willen laten verklaren? Het is niet genoeg om in jouw Algemene Voorwaarden op te nemen dat jij de voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijst. In deze blog lees je hoe het zit met deze ‘battle of forms’ .


Battle of forms

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en voor Algemene Voorwaarden geldt niks anders. Als jij als ondernemer jouw Algemene Voorwaarden netjes hebt meegestuurd bij de offerte en deze van toepassing verklaart, maken jouw voorwaarden deel uit van de overeenkomst. Simpel, toch? In een e-mail van jouw nieuwe klant waarin de offerte wordt bevestigd, staat echter dat hij zijn eigen Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaart. Deze situatie komt vaker voor dan je wellicht denkt.

Wat is nu rechtens?


First-shot regel

In Nederland kennen we, in tegenstelling tot enkele andere Europese landen, de zogenaamde ‘first-shot’ regel. Dit betekent dat de Algemene Voorwaarden van de partij die als eerste zijn voorwaarden van toepassing verklaart, geldig zijn. Hier is echter een belangrijke uitzondering op, wat in de wet als volgt is geformuleerd:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.


Wanneer zijn Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen? In de praktijk
dienen de Algemene Voorwaarden van de andere partij met naam en toenaam van de hand te worden gewezen. Het is meestal niet voldoende dat onderaan de e-mail in algemene bewoordingen de voorwaarden van de hand worden gewezen. Ook is het enkel opsturen van de tweede set Algemene Voorwaarden (digitaal of schriftelijk) onvoldoende.


Onderhandel over de Algemene Voorwaarden

Als Algemene Voorwaarden op de juiste wijze van de hand worden gewezen, betekent dit in juridische termen dat er ‘een nieuw aanbod wordt gedaan’. Volgens de aanbod en aanvaarding theorie zijn de voorwaarden van deze partij pas van toepassing op de overeenkomst als deze uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard. Gebeurt dit niet, dan blijven partijen vastzitten in een soort kat-en-muis spel. In dat geval loont het om nog eens goed met elkaar aan de tafel te gaan zitten en via onderhandelingen tot een resultaat te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Belangrijke afspraken kunnen dan in een andere vorm worden vastgelegd dan de Algemene Voorwaarden.

Verklaart jouw wederpartij zijn Algemene Voorwaarden van toepassing terwijl jij jouw voorwaarden wilt laten doen gelden of wijst jouw wederpartij juist jouw voorwaarden van de hand? Dan doe je er verstandig aan je te laten adviseren door een jurist. Als deze situatie op de verkeerde manier wordt aangepakt, kan dit mogelijk verstrekkende financiële gevolgen hebben.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?