Auteursrecht op een vertaling: mag je een vertaalde blog zomaar publiceren?

Zoals je vast wel weet is het volgens de Auteurswet in Nederland niet toegestaan om blogposts van anderen (zonder toestemming) te kopiëren en deze zelf te publiceren. Door te copy-pasten maak je een duidelijke inbreuk op het auteursrecht van iemand anders. Je maakt in dat geval gebruik van het werk van een ander en de creatieve keuzes die deze persoon hierbij heeft gemaakt. Maar hoe zit het met de vertaling van een blog die niet door jou geschreven is? Geldt deze regel ook in dat geval? Of ligt dit anders wanneer je zelf het werk hebt verricht om deze blog te vertalen? 

Ook vertalen is verveelvoudigen

Het auteursrecht is van toepassing op ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’. Ook op online blogs rust dus auteursrecht, dat in beginsel automatisch bij de schrijver van die blog ligt. De schrijver verkrijgt automatisch het exclusieve recht om de blog te verveelvoudigen. In het geval dat de blog vertaald wordt, ligt hier de crux: op basis van de Auteurswet wordt ook een vertaling gezien als een verveelvoudiging van het werk (zie art. 13 van de Auteurswet). Wanneer je een blog vertaalt en ergens anders publiceert, is er volgens de Auteurswet dus gewoon sprake van een verveelvoudiging van het originele werk. Ook door het maken en publiceren van een vertaling waarbij jij je eigen creatieve keuzes maakt kan je inbreuk maken op het auteursrecht van de schrijver van de blog: hij of zij heeft immers het alleenrecht om de blog te verveelvoudigen. Om een vertaalde blog te mogen publiceren zul je dan ook om toestemming moeten vragen aan de schrijver. 

Op de vertaling zelf rust vaak auteursrecht

Gelukkig voor de vertaler betekent dit niet dat er geen auteursrecht op de vertaling zelf ontstaat. Ook bij een vertaling van een ander werk kan natuurlijk een zekere mate van creativiteit komen kijken (bijvoorbeeld door de woordkeuze of aanpassing van de zinsstructuur). Wat bij een vertaling wel een rol kan spelen is, of het de juridische toets van een ‘auteursrechtelijk beschermd werk’ doorstaat wanneer we de criteria uit de rechtspraak hierop toepassen. Als er namelijk geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, betekent dit dat een bepaalde creatie, zoals bijvoorbeeld een vertaling, geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. 

Rechters kijken naar de volgende zaken om te om de vraag te beantwoorden of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk: het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het moet het persoonlijke stempel van de maker dragen. Dit betekent allereerst dat het werk niet ontleend mag zijn aan een ander werk. Een werk voldoet in de regel aan dit vereiste wanneer het voldoende origineel is. Zoals gezegd worden er ook bij een vertaling regelmatig creatieve keuzes gemaakt. Hierdoor kan ook een vertaling, hetgeen natuurlijk is afgeleid van een ander werk, aan dit vereiste voldoen. Het tweede vereiste kan echter wel van groter belang zijn wanneer de vertaling tot stand is gekomen langs een louter mechanische weg (bijv. bij een vertaling waarbij alleen Google Translate is gebruikt). Het vereiste dat het werk het persoonlijke stempel van de maker dient te dragen houdt kort gezegd in dat het werk tot stand moet zijn gekomen door de scheppende arbeid van de maker. Er dient daarbij sprake te zijn van een voortbrengsel van de menselijke geest. Dit is uiteraard niet het geval wanneer een vertaling alleen tot stand is gekomen door gebruik te maken van een online vertaalmachine: op een dergelijke vertaling rust dan ook geen “eigen” auteursrecht. 

Conclusie

Ook bij de publicatie van een vertaalde blog behoudt de schrijver van de originele blog zijn auteursrecht. Alhoewel er wel een eigen auteursrecht op de vertaling zelf ontstaat, dien je ook altijd de schrijver van een blog om toestemming te vragen alvorens je een vertaling publiceert. Indien je dit niet doet heeft de schrijver hiervan het recht om jou te verzoeken om de blog te verwijderen. Ook een vertaling kan dus, op basis van de Auteurswet, worden gezien als een verveelvoudiging van een werk. 

Auteur: Casper Heijnen

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?