Aansprakelijkheid beperken

In de wet staat dat als jij een ander schade bezorgt bij wanprestatie uit een overeenkomst, je deze schade zal moeten vergoeden. Veel ondernemers willen weten of ze hun aansprakelijkheid volledig kunnen uitsluiten. Het antwoord is simpel: nee, dat kan niet. Alhoewel je – vooral in b2b relaties – veel kan afspreken omtrent jouw aansprakelijkheid (en deze ook zeker kan beperken!) is het niet mogelijk om jouw aansprakelijkheid volledig op 0 te zetten. Dat komt omdat je altijd aansprakelijk bent indien de schade is veroorzaakt door jouw “opzet of grove nalatigheid”. Als je dus met opzet een ander schade berokkent, ben je altijd aansprakelijk voor de geleden schade. Best logisch, toch?

*Tip: het is belangrijk om in jouw algemene voorwaarden aan te geven dat je in ieder geval wél aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door jouw opzet of grove nalatigheid. Doe je dat niet? Dan is de rechter vaak niet zo blij met je, en is het gevolg dat jij je ook niet meer op andere aansprakelijkheidsbeperkingen mag beroepen. Lees deze uitspraak anders eens even als je ons niet gelooft. 

Goed, je kan je aansprakelijkheid dus niet uitsluiten maar wel beperken. In B2B relaties heb je hier trouwens meer vrijheid voor, dan in B2C relaties. Dat komt doordat consumenten (heel) goed worden beschermd. 

Je aansprakelijkheid beperk je door bijvoorbeeld iets op te nemen in jouw algemene voorwaarden. Doe dit liever niet zomaar zelf, maar laat je hierover adviseren door een jurist.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?